Seminar Perniagaan Internet : Important

Saturday, June 21, 2008

Important about Seminar Perniagaan Internet.

takrifan asal seminar perniagaan internet adalah, perbincangan perihal perniagaan menggunakan medium internet di dalam satu sidang tertutup dan dihadiri oleh beberapa panel yang boleh mengajar serta menjadi mentor bagi mereka yang ingan belajar tentang perniagaan internet. Sebab itulah seminar perniagaan internet ini merupakan salah satu perihal yang penting yang perlu ada di dalam Malaysia sekarang ini. untuk maklumat lanjut, sila layari www.jomseminar.com

0 comments: